Hvad må der komme i affaldsbeholderne?

2016-04-04 20:22
Der hersker tilsyneladende forvirring om, hvad restaffald er, idet nogle beboere bakser med store kasser og poser, som presses ind i rummet på restaffaldbeholderne. Dette har medført "forstoppelse" i den øverste del af systemet og efterlader låget åbent.

Restaffald er det affald, man før havde i sin husholdning i posen under vasken (eller andet sted) minus bioaffald. Kommunen har i deres informationsmateriale givet eksempler på restaffald:
  • Pizzabakker (kan med fordel gøres våde og pakkes sammen)
  • Cigaretskod
  • Eengangshandsker og -vaskeklude. Bleer.
  • Flamingobakker
  • Hygiejnebind og andet affald fra badeværelset (fx vatpinde)
  • Mælke- og juicekartoner
  • Aske (pakket ind), støvsugerposer (pakket ind)
Det er altså ikke tilladt at kaste andet restaffald ud i restaffaldscontainerne, end der kan være i en almindelig affaldspose. Alt andet affald, fx store papæsker og andet større affald, haveaffald, plasticemballage samt kasserede husholdningsmaskiner o.l. skal som sædvanligt køres på genbrugsstationen (omlasten).

Alle beboere i foreningen er ansvarlige for at hjælpe hinanden med denne nye udfordring. Når man møder en, som "propper" containeren, så indled endelig en dialog. Vi kommer kollektivt til at betale, hvis vi skal have en reparatør i spil.

P.S.: Hjælp også naturen: Husk, at man KUN må bruge de grønne bioposer til madaffald.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød