Om Favrholmvænget / Projekt Fælleshus

Projekt Fælleshus

Drøm/ vision om Fælleshus for Favrholmvænget 2007
 
Størrelse og indretning:
Ca. 200 m2 i alt, opført i solide materialer der kan tåle hårdt brug, med et minimum vedligeholdelse. Indeholdende, stor festsal på ca. 100 m2, med mulighed for opdeling til 2 mindre rum, køkken i den ene ende. Køkkenet skal være adskilt fra salen og kunne låses, så man kan have ting, indkøbt til fest, opbevaret der.

Vindfang, garderobe m/ 2 toiletter og evt. brusebad i forbindelse med det ene toilet.

2 gæsteværelser med 2 sengepladser ( køjer) i hver. Til overnattende gæster efter fest o.l. Det ene kan evt. bruges til kontor for grundejerforeningen.

Værksted - rummeligt - og redskabsrum til de ting, man kan låne fra GF.

Terrasse med borde og stole - evt. noget af den overdækket.

Kan opføres i stedet for lysthuset og være i røde sten, hvide vinduer/døre og forskudt rejsning med vinduer i rejsningen, så det passer i stilen med husene.

Anvendelse:
Private fester og vores årlige festival ( sparer telt).
Børnefødselsdage.
Generalforsamlinger/ mødelokale (sparer mødelokale i Frederiksborghallen).
Sankt Hans fest.
Fælllesaktiviteter så som:
Kulturelle aktiviteter
Hobbyaktiviteter
Sport/ træning/ yoga
Senioraktiviteter: Kortspil/ foredrag/ film/ fællesspisning.
 
Byggetilladelse fra kommunen:
Da GF blev stiftet forelå der en principiel byggetilladelse, idet arkitekten oprindelig havde tænkt et fælleshus ind i bebyggelsen. Men af uvisse årsager blev ideen droppet. Dengang var planen at det skulle placeres ca. hvor Ole's knold ligger i dag! Februar 2005 spurgte vi kommunen om den byggetilladelse stadig stod ved magt og om der kunne bygges ved pavillonen/lysthuset. Kommunen oplyste at der ikke kunne bygges der p.g.a. vandhullet, de svarede ikke på om tilladelsen stadig var gældende. En fagkyndig beboer har påpeget at den slags skal søges ved Amtet, og at et afslag ikke nødvendigvis skal tages for gode varer. Hvorfor vi vil omformulere og argumentere bedre for vores sag.

Driftforslag;
Et husudvalg varetager alle driftspørgsmål og administrerer fordeling og udlejning af huset.

Evt. en frivillig opsynsmand/beboer - på skift - der udleverer nøgle og har det daglige opsyn med huset. Et rengøringshold, der mod betaling kan rydde op og gøre rent efter fester o.l.

Beboere/ ejere har 1. ste ret, men det kan lejes ud til Kildedalen og lokalforeninger.

Økonomi:
Pris: Anslået kr. 2.500.000 kr. da vi har grunden.

Lokalbanken : fælles GF-lån fordelt på 101 huse er ca. kr. 25.000 kr.,/husstand.

30-årigt lån giver udgift / år / hus (P.T. ca. kr. 800,- årligt)

 - Opkræves evt. over foreningskontingent og så koster det næstet intet at bruge huset ud over kontingentet. Vi forventer lejeindtægter der kan dække de fleste faste udgifter, som opvarmning, vand, el m.m.

Måske oprettet og drevet som andelsforening?

Andet:
Billederne på hjemmesiden er for at visualisere, og vise hvordan det måske kunne blive. De er alene principskitser, og ikke nødvendigvis nogle der vil blive brugt!

De 2 placeringer vist på kortet er der hvor vi synes det ville være mest hensigtsmæssigt at placere huset. 1-ste prioritet er hvor lysthuset er i dag. 2- den prioritet er i vinklen ml. brandvej og sti vest for legepladsen.
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød